Powrót

 

Wstępnie złożony model z prowizorycznie osadzonymi reflektorami.

Model po pomalowaniu farbą podkładową.

Po godzinie maskowania żółty pas można pomalować w 5 minut.

Na Mistrzostwach Polski Modeli Kolejowych w Poznaniu model zajął 2-gie miejsce w kategorii pojazdów trakcyjnych bez napędu.

Model na torze testowym z węglarką Eaos na transporterach.

Model lokomotywy Lxd2

Model lokomotywy spalinowej Lxd2-345 wykonany został w skali H0e z blach fototrawionych. Zarówno rysunki oryginału jaki i matryce do naświetlenia klisz mogą być wykorzystane według Licencji Publicznej KW (załączona poniżej). Blachy fototrawione można również zakupić w firmie Hugwa & wiygN.

Licencja Publiczna KW

1. Niniejsza licencja stosuje się do dokumentów umieszczonych na witrynie Klimaty Wąskotorowe opatrzonych informacją "Wykorzystanie według Licencji Publicznej KW".

2. Licencjobiorcy zezwala się na kopiowanie i rozpowszechnianie Dokumentu zarówno w celach komercyjnych jak i niekomercyjnych w dowolnej formie pod warunkiem zachowania noty o prawach autorskich i pochodzeniu Dokumentu umieszczonych w Dokumencie.

3. W przypadku, gdy Dokument zawiera gotowe matryce do fototrawienia, punkt 2 dotyczy również materiałów wytrawionych (lub uzyskanych za pomocą innych technologii).

4. Licencjobiorca może modyfikować oryginalny Dokument i rozpowszechniać wersję zmodyfikowaną pod warunkiem zachowania noty wymienionej w punkcie 2.

5. Zasady rozpowszechniania wersji zmodyfikowanej mogą być inne, jednak w przypadku gdy będą dopuszczały możliwość powstawania dalszych wersji zmodyfikowanych muszą gwarantować zachowanie noty wymienionej w punkcie 2.

6. Licencjodawca nie udziela żadnych gwarancji odnośnie poprawności Dokumentu.

Jeżeli akceptujesz warunki licencji pobierz:

Plany Lxd2-345

Wersja 1.1 (informacje o zmianach)

Format CorelDRAW 7:

lxd2-345-1.1-cd7.zip (380 KB)

Format GIF:

lxd2-345-1.1.gif (140 KB)

Matryce do fototrawienia Lxd2 o numerach od 261 do 267 i od 340 do 349 z wózkami od E44

Wersja 1.2 (informacje o zmianach)

Format CorelDRAW 7:

lxd2-'82-tr-1.2-cd7.zip (830 KB)

Instrukcja składania modelu Lxd2

Wersja 1.0

HTML:

lxd2-doc.html

Skompresowany HTML:

lxd2-doc-html.zip (68 KB)

Skompresowany DocBook XML:

lxd2-doc-xml.zip (68 KB)

Schemat malowania Lxd2-345

Wersja 1.1 (informacje o zmianach)

Format CorelDRAW 7:

lxd2-345-mal-1.1-cd7.zip (221 KB)

Format GIF:

lxd2-345-mal-1.1.gif (241 KB)

Informacje o oryginale

Lokomotywy spalinowe serii Lxd2 (oznaczenie producenta L45H) zostały sprowadzone do Polski z Rumunii pod koniec lat 60. Ich producentem była firma Faur (23 August). Lokomotywy te dostosowane były do pracy na torze o szerokościach od 740 do 1067 mm.

W Polsce występowały wersje na szerokości toru: 750, 785 i 1000 mm. PKP zakupiły 163 egzemplarze, w przemyśle pracowało około 30 egzemplarzy. Poza Polską lokomotywy te występowały m.in. w Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech.

Egzemplarz o numerze 345 został zakupiony w roku 1982 i skierowany na Gdańskie Koleje Dojazdowe. Do 1993 roku stacjonował w Lisewie, a następnie został przeniesiony do Nowego Dworu Gdańskiego, gdzie został pocięty na złom w roku 2000.

Źródła

Strona Pawła Cieślara: http://www.tabor.wask.pl

Strona Helge Ralfa Harlinga: http://www.helgeharling.de

Podziękowania

Chciałbym podziękować wszystkim osobom, które wspomagały mnie w trakcie opracowywania powyższych materiałów, a w szczególności (w kolejności alfabetycznej):

Piotrowi Chylińskiemu — za wiele cennych informacji i wskazówek dotyczących fototrawienia,

Tomaszowi Piepiorze — za pomoc w mierzeniu oryginałów,

Sylwii Wojda — za nieskończoną wprost cierpliwość i zrozumienie,

Michałowi Zajfertowi — za konsultacje merytoryczne.

Copyright © 1999-2009 Marcin Wojda