Krośniewicka Kolej Dojazdowa

Informacje   Powrót

 

Brankard i transportery w Krośniewicach.
2 sierpień 2000

Lxd2-276 w Krośniewicach.
2 sierpień 2000

Resztki drezyny w Krośniewicach.
2 sierpień 2000

Resztki drezyny w Krośniewicach.
2 sierpień 2000

Lxd2-320 w Krośniewicach.
2 sierpień 2000

MBxd1-168 na stacji Ostrowy.
2 sierpień 2000

Lxd2-239 podczas manewrów w Nieszawie.
2 sierpień 2000

Pług na stacji w Dobrym.
19 grudzień 2000

Most nad dopływem Bzury pomiędzy Wróblewem a Sierpowem.
lipiec 1999
Fot. © Dariusz Godlewski

MBxd1-168 na odcinku Ostrowy-Krośniewice.
marzec 2001
Fot. © Piotr Chyliński

MBxd1-168 wjeżdża na stację Krośniewice.
marzec 2001
Fot. © Piotr Chyliński

MBxd1-168 wyjeżdża z Krośniewic do Krzewia.
marzec 2001
Fot. © Piotr Chyliński

Drzewa rosnące w platformie na stacji w Boniewie.
20 kwiecień 2002

MBxd1-201 na stacji w Boniewie podczas przejazdu organizowanego przez Tow. Miłośników Gniezna.
20 kwiecień 2002

Załadunek wagonów normalnotorowych na trasportery na stacji Ostrowy Cukrownia.
Sierpień 1999
Fot. © Piotr Lutz

Wagon do odchwaszczania w Krośniewicach.
20 kwiecień 2002
Fot. © Jacek Nawrocki

MBxd2-224 i MBxd1-204 w Krośniewicach.
31 październik 2002
Fot. © Piotr Peszek

MBxd2-224 na stacji Ostrowy.
31 październik 2002
Fot. © Piotr Peszek

Lxd2-262 w trakcie przejazdu technicznego do Dobrego na przystanku Lubraniec Miasto.
23 listopad 2002
Fot. © Piotr Peszek

Lxd2-262 w pobliżu Dąbia Kujawskiego.
23 listopad 2002
Fot. © Piotr Peszek

MBxd1-204 na nasypie za Krośniewicami.
6 luty 2003
Fot. © Piotr Peszek

MBxd1-168 na przystanku Ostrówki podczas przejazdu do Brześcia Kujawskiego organizowanego przez SKPL.
6 wrzesień 2003

MBxd1-204 w Boniewie podczas przejazdu do Brześcia Kujawskiego organizowanego przez SKPL.
6 wrzesień 2003

MBxd1-204 w Jerzmanowie podczas przejazdu do Brześcia Kujawskiego organizowanego przez SKPL.
6 wrzesień 2003

Brankard i skład węglarek na transporterach w Krośniewicach.
16 wrzesień 2004

Lxd2-262 z pociągiem transporterowym na stacji Ostrowy Cukrownia.
16 wrzesień 2004

Lxd2-262 z pociągiem transporterowym na stacji Ostrowy Cukrownia.
16 wrzesień 2004

Lxd2-262, MBxd1-168 i Lxd2-239 w lokomotywowni w Krośniewicach.
28 luty 2008

Drezyna podczas oczyszczania szlaku do Ozorkowa.
28 luty 2008

MBxd1-204 jako pociąg do Wielkiej Wsi Kuj. za Krośniewicami.
28 luty 2008
Fot. © Sylwia Wojda

MBxd1-204 jako pociąg z Wielkiej Wsi Kuj. w okolicach Dąbrowic
28 luty 2008
Fot. © Sylwia Wojda

Lxd2-252 podczas przejazdu do Ozorkowa.
28 luty 2008

Copyright © 1999-2009 Marcin Wojda